Zijn bonden tevreden met het bereikte resultaat?

Ja en nee. We hadden natuurlijk het liefst een generieke regeling voor alle zestigplussers bij de politie afgesproken met een maximale benutting van de fiscale ruimte in het landelijk pensioenakkoord (drie keer het fiscaal vrijgestelde jaarbedrag). Het resultaat is echter een redelijke aanvulling op eerder gemaakte afspraken over vroegpensioenmogelijkheden binnen de politie. Ook hebben we onredelijke toekenningseisen zoals 45 dienstjaren kunnen blokkeren.