Welke RVU-bijdrage kan ik als potentiële deelnemer krijgen?

Dat hangt af van je persoonlijke situatie en kan dus per collega verschillen.

Factor 1: Leeftijd/AOW-leeftijd
De maximale RVU-bijdrage die iemand kan krijgen hangt af van zijn leeftijd en van zijn AOW-gerechtigde leeftijd. Die laatste stijgt namelijk in de loop der jaren en komt daardoor dus verder te liggen van de RVU-startleeftijd van 65 jaar.

Voorbeeld: iemand die in maart 2021 65 jaar oud wordt en meteen deelneemt aan de RVU heeft aanspraak op negentien keer het fiscaal vrijgestelde RVU-maandbedrag. Zijn AOW-gerechtigde leeftijd valt immers in oktober 2022, als hij 66 jaar en zeven maanden is. Iemand die in 2024 of 2025 65 jaar wordt en meteen deelneemt aan de RVU heeft aanspraak op vierentwintig keer het fiscaal vrijgestelde RVU-maandbedrag. Hun AOW-gerechtigde leeftijd van 67 jaar ligt dan namelijk nog twee jaar in het verschiet.

Hoe groot is de maximale RVU-bijdrage voor iemand die op 1 januari 2021 al 65 jaar of ouder is? Dat hangt ervan af hoeveel maanden hij op het moment van de jaarwisseling nog verwijderd is van de AOW-gerechtigde leeftijd in 2021 (66 jaar en vier maanden).

Factor 2: Dienstverband
Bij een dienstverband van minder dan 36 uur wordt het maandelijkse uitkeringsbedrag naar rato aangepast. Om recht te doen aan het arbeidsverleden van de potentiële RVU-deelnemers geldt daarbij als uitgangspunt de gemiddelde omvang van hun dienstverband in de tien jaar voor de mogelijke vervroegd pensioen-datum.

Factor 3: Moment van stoppen met werken
Wanneer wil je stoppen met werken/ontslag nemen bij het korps? Het kan zijn dat je op persoonlijke gronden niet meteen een beroep op de RVU wilt doen vanaf het moment dat dat voor jou mogelijk is. Belangrijk om te weten is dat bij een latere start de niet uitgekeerde RVU-bijdragen over de eerdere maanden komen te vervallen. Is in jouw geval het maximale bedrag van € 42.400 mogelijk, dan kun je dat bedrag dus niet ‘opsparen’ om het vlak voor je AOW-gerechtigde leeftijd in bijvoorbeeld een periode van vier maanden te laten uitkeren.

Factor 4: Uitkeringstermijn verlengen
Op basis van het landelijk pensioenakkoord is het wel mogelijk om je maximale RVU-bijdrage over een periode van maximaal drie in plaats van maximaal twee jaar te spreiden. In de periode 2021-2025 is het daardoor dus ook mogelijk de uitkering van je RVU-bijdragen te laten starten vanaf je 64-ste. Uiteraard krijg je dan maandelijks een minder hoog bedrag en moet je dus een groter beroep doen op je pensioenkapitaal om je inkomstenstroom op het gewenste peil te houden.

Rekenvoorbeeld, gebaseerd op het RVU-jaarbedrag 2020: een politiemedewerker heeft op basis van de RVU aanspraak op maximaal € 42.400. Laat hij dat in twee jaar uitbetalen, dan leidt dat tot een RVU-bijdrage van € 1.767 per maand. Laat hij dat in drie jaar uitbetalen, dan slinkt dat bedrag tot € 1.178 per maand.

LET OP: Het is hoe dan ook niet mogelijk om voor 1 januari 2021 een RVU-bijdrage te ontvangen. Je kunt je RVU-periode dus niet verlengen naar een maand in 2020.