Welke politiemedewerkers kunnen aanspraak maken op een RVU-uitkering?

Om aanspraak te kunnen maken op een uitkering op basis van de RVU moet je als politiemedewerker aan twee criteria voldoen:

  • Op 1 januari 2021 ouder dan 65 jaar zijn of in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 de leeftijd van 65 jaar bereiken.
  • Bij je ontslag (= begin vroegpensioen) 35 politiedienstjaren op je naam hebben, waaronder minstens 25 ‘zware jaren’. Onder zware jaren vallen jaren in een uitvoerende functie of in een administratieve, huishoudelijke of technische functie die als bezwarend was aangemerkt (‘ATH slijtend’).

    Om te beginnen zijn dit de medewerkers die sinds 2006 een Toelage Bezwarende Functie (TBF) toegewezen hebben gekregen. Daarnaast ook de collega’s in de schalen 12 en hoger die van TBF uitgezonderd waren maar wel executieve functies hadden. En tot slot alle andere collega’s die aannemelijk kunnen maken dat ze een dergelijke functie 25 jaar hebben vervuld.