Welke financiële voorziening biedt de RVU?

De RVU biedt een bijdrage aan iemands maandelijkse inkomsten tijdens een periode van vroegpensioen die direct voorafgaat aan zijn AOW-gerechtigde leeftijd. In het landelijk pensioenakkoord is bepaald dat deze periode maximaal drie jaar mag zijn. Het niveau van het maximale uitkeringsbedrag wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2020 is dit bedrag €21.200 per jaar (pakweg € 1.767 per maand).

In de onderhandelingen met de minister is het maximaal in maandelijkse porties van pakweg € 1.767 uit te betalen RVU-bedrag uitgekomen op € 42.400. Dit maximumbedrag zal alleen worden uitgekeerd aan medewerkers die met de verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar te maken krijgen. Is de AOW-leeftijd van een medewerker minder verhoogd dan twee jaar (ten opzichte van de voormalige AOW-leeftijd van 65), dan valt de totale RVU-bijdrage lager uit.

LET OP 1: Voor aanvullend inkomen kunnen de collega’s in de RVU-doelgroep gebruikmaken van ABP Keuzepensioen en hun pensioenkapitaal eerder aanspreken. Dat leidt niet tot een veel lager ouderdomspensioen gedurende de rest van hun leven. Na de eerste politieke aanval op het vroegpensioen hebben zij bij ABP een aantal jaren extra pensioenkapitaal opgebouwd – en die reserve komt nu goed van pas.

LET OP 2: Het verdient sowieso aanbeveling om een deel van het pensioen te laten ingaan vanaf je ontslagdatum. Doe je dat namelijk niet, dan komt als gevolg van je RVU-ontslag het zogenaamde voorwaardelijk deel van het pensioen te vervallen. Wil je toch een andere keuze maken, laat je hierover dan in ieder geval goed voorlichten door je bond of pensioenambassadeur.