Welk (extra) vroegpensioen maakt de RVU voor een potentiële deelnemer mogelijk?

Dat hangt af van je persoonlijke situatie en kan dus per collega verschillen.
Belangrijke factoren zijn uiteraard je leeftijd op 1 januari 2021, je behoefte om met werken te stoppen, je toekomstplannen en je pensioenvoorzieningen.

Mocht je dat nog niet gedaan hebben, benader dan voor meer inzicht in je pensioen vooral een pensioenambassadeur binnen het korps. Hij kan je vertellen wat je pensioenmogelijkheden zijn en hoe de RVU-bijdrage daarin past. Het is dan aan jou om te beoordelen of dit voldoende is om te kunnen stoppen met werken. Op het intranet van de Nationale Politie vind je de benodigde contactgegevens.

Uiteraard kun je (daarvoor of daarna) ook altijd bij je bond terecht voor overleg en advies!