Wat heb ik als jongere aan de afspraak over de RVU-bijdrage?

Voor jongeren heeft de RVU-afspraak uit het landelijk pensioenakkoord vooral een indirect voordeel: het versneld vrijkomen van interessante doorstroommogelijkheden. Andere afspraken in dat akkoord zijn voor hen interessanter. Zo wordt er momenteel hard gewerkt aan het optuigen van een nieuw pensioenstelsel met een eerlijker pensioenopbouw en meer kans op koopkrachtbehoud (indexatie). Ook wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om Nederlanders na 45 jaar werken recht op AOW te geven en vergoedingen voor onregelmatig werken te benutten voor het opbouwen van pensioenkapitaal.

Een belangrijke afspraak die nu al benut wordt in de politiesector is de mogelijkheid om vanaf 2021 honderd weken belastingvrij verlof op te sparen. Nu is dat nog vijftig weken. Dit geeft de politie de mogelijkheid om de bronnen voor het verlofsparen (LFU) uit te breiden, bijvoorbeeld met gemaakte overuren en met de compensatie voor het overschrijden van het sociaal maximum. In volgende CAO-onderhandelingen willen de bonden dit uitbreiden.