Waarom is het niet gelukt ook ATH-medewerkers zonder (25) zware jaren aanspraak te geven op een RVU-bijdrage, zoals de bonden wilden?

De bonden zijn tijdens de onderhandelingen tot het eind aan toe blijven aandringen op een RVU-bijdrage voor alle politiemedewerkers. Wij hebben er keer op keer op gehamerd dat onderscheid maken tussen medewerkers in deze tijdelijke regeling onwenselijk is en uitvoeringstechnisch alleen maar problemen met zich meebrengt.

Helaas bleek de werkgever stug vast te houden aan de letterlijke tekst van het landelijk pensioenakkoord: ‘De RVU-bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming voor zwaar werk waarbij niet geanticipeerd kon worden op de snelle ophoging van de AOW-leeftijd.’

Het laten vallen van het criterium ‘zwaar werk’ bleek voor de werkgever gewoonweg onbespreekbaar. Om een akkoord te bereiken hebben de bonden uiteindelijk dan ook tegen heug en meug hun wens om een algemene regeling af te spreken moeten prijsgeven.