Kunnen politiemensen ook nog een RVU-bijdrage ontvangen na 31 december 2025?

Ja, dat kan. De RVU geeft collega’s die in de periode 2021 tot en met 2025 aan bepaalde leeftijds- en dienstjareneisen voldoen recht op een financiële bijdrage, die in het maximale geval neerkomt op in totaal € 42.400 vanaf hun 65-ste tot aan hun AOW-leeftijd.

Vanaf 2024 is de AOW-gerechtigde leeftijd 67 jaar. Dit geeft potentiële RVU-deelnemers die tussen 1 januari 2024 en 31 december 2025 de leeftijd van 65 jaar bereiken dus recht op bijdragen waarvan de uitkering kan doorlopen tot uiterlijk 31 december 2027 (de AOW-leeftijd voor collega’s die op 31 december 2025 65 worden).

LET OP: Op basis van het landelijk pensioenakkoord is het mogelijk om je maximale RVU-bijdrage over een periode van maximaal drie in plaats van maximaal twee jaar te spreiden. In de periode 2021-2025 is het daardoor dus ook mogelijk de uitkering van je RVU-bijdragen te laten starten vanaf je 64-ste. Uiteraard krijg je dan maandelijks een minder hoog bedrag en moet je dus een groter beroep doen op je pensioenkapitaal om je inkomstenstroom op het gewenste peil te houden.

Rekenvoorbeeld, gebaseerd op het RVU-jaarbedrag 2020: een politiemedewerker heeft op basis van de RVU aanspraak op maximaal € 42.400. Laat hij dat in twee jaar uitbetalen, dan leidt dat tot een RVU-bijdrage van € 1.767 per maand. Laat hij dat in drie jaar uitbetalen, dan slinkt dat bedrag tot € 1.178 per maand.