Kan de RVU ook gebruikt worden om eerder te stoppen dan vanaf 65 jaar?

Ja, dat kan, maar alleen door politiemedewerkers die tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025 de leeftijd van 65 jaar bereiken. Op basis van het landelijk pensioenakkoord is het mogelijk om je maximale RVU-bijdrage over een periode van maximaal drie in plaats van maximaal twee jaar te spreiden. Daardoor kan iemand die in de periode 2021-2025 65 jaar wordt de uitkering van zijn RVU-bijdragen desgewenst eerder laten starten. De mogelijke lengte van die periode is afhankelijk van de datum waarop iemand de 65-jarige leeftijd bereikt en maximaal een jaar (vanaf 64 jaar dus). Uiteraard krijg je door deze oprekking van de uitkeringstermijn maandelijks een navenant minder hoog bedrag en moet je dus een groter beroep doen op je pensioenkapitaal om je inkomstenstroom op het gewenste peil te houden.

Rekenvoorbeeld, gebaseerd op het RVU-jaarbedrag 2020: een politiemedewerker heeft op basis van de RVU aanspraak op maximaal € 42.400. Laat hij dat in twee jaar uitbetalen, dan leidt dat tot een RVU-bijdrage van € 1.767 per maand. Laat hij dat in drie jaar uitbetalen, dan slinkt dat bedrag tot € 1.178 per maand.

LET OP: Het is hoe dan ook niet mogelijk om voor 1 januari 2021 een RVU-bijdrage te ontvangen. Je kunt je RVU-periode dus niet verlengen naar een maand in 2020