Ik val onder de doelgroep van de RVU, maar ben al met levensloopverlof. Kan ik nog in aanmerking komen voor de RVU-bijdrage?

Dat hangt van de vorm van je levensloopverlof af. Ben je met tussentijds levensloopverlof, dan kom je in principe na afloop van deze verlofperiode terug op het werk en kun je gebruik maken van de RVU-bijdrage. Dat geldt echter niet als je met eindeloopbaanverlof bent. Je ontslagdatum ligt dan vast, waardoor een RVU-bijdrage niet langer aan de orde is. Collega's die een verzoek om eindeloopbaanverlof hebben ingediend maar nog in actieve dienst zijn, kunnen hun aanvraag desgewenst nog intrekken.

Geen RVU-aanspraak
Collega’s die op 1 januari 2021 niet meer in actieve dienst zijn omdat ze hun levensloopkapitaal hebben gebruikt om met vervroegd pensioen te gaan (officieel: eindeloopbaanverlof hebben opgenomen) hebben geen aanspraak op een uitkering op basis van de RVU omdat hun ontslagdatum vast staat.

Mogelijke RVU-aanspraak
Op dit moment nog werkende collega’s die aan de RVU-criteria voldoen en al een aanvraag voor eindeloopbaanverlof hebben ingediend kunnen dit verzoek desgewenst weer intrekken. Dit geldt ongeacht of je al een besluit op je aanvraag hebt ontvangen of niet.

LET OP: Het intrekken moet dan echter wel gebeuren voor de startdatum van het beoogde eindeloopbaanverlof. In sommige gevallen is dus per ommegaande actie vereist – bijvoorbeeld als de startdatum van je eindeloopbaanverlof 1 mei 2020 is.

LET OP: Een ingediende aanvraag voor eindeloopbaanverlof kan niet worden omgezet in een aanvraag voor tussentijds levensloopverlof. Wel kun je nadat het verzoek voor eindeloopbaanverlof is ingetrokken via Youforce een nieuw verzoek voor tussentijds loopbaanverlof aanvragen.

Wel RVU-aanspraak
Collega’s die aan de RVU-criteria voldoen en nog geen aanvraag voor eindeloopbaanverlof hebben ingediend hebben aanspraak op RVU-deelname. Dit geldt ook voor collega’s die aan de RVU-criteria voldoen en hun levensloopkapitaal aan het gebruiken zijn of binnenkort gaan gebruiken voor een periode van tussentijds verlof. Ze zijn daarmee nog in actieve dienst en kunnen na dat tussentijdse loopbaanverlof alsnog gebruikmaken van de RVU om eerder met werken te stoppen dan op hun AOW-gerechtigde leeftijd.

Behoefte aan overleg met de NPB over dit onderwerp en jouw rechtspositie in de ontstane situatie? Bel met 085 - 89 00 430 of mail naar info@politiebond.nl!