Ik heb mijn hele leven voltijds gewerkt, maar ben vorig jaar minder gaan werken. Heeft dat gevolgen voor de RVU-bijdrage waar ik aanspraak op kan maken?

Bij het berekenen van iemands maximale RVU-bijdrage wordt uitgegaan van zijn gemiddelde dienstverband in de tien jaar voorafgaande aan zijn ontslag wegens RVU. Daarbij wordt gekeken naar het dienstverband op 31 december van die jaren.