Ik ben in de aanloop naar 1 januari 2000 op eigen initiatief overgestapt van het Korps Spoorwegpolitie van de Nederlandse Spoorwegen naar de Landelijke Eenheid. Tellen mijn dienstjaren bij de NS ook mee voor mijn RVU-aanspraak?

Om in aanmerking te komen voor een RVU-bijdrage moet een politiemedewerker bij zijn ontslag (= begin vroegpensioen) 35 politiedienstjaren op zijn naam hebben, waaronder minstens 25 ‘zware jaren’. Onder zware jaren vallen jaren in een uitvoerende functie of in een administratieve, huishoudelijke of technische functie die als bezwarend was aangemerkt (‘ATH slijtend’).

Als politiedienstjaren gelden ook de jaren genoemd in artikel 8a van het Landelijk Sociaal Statuut Politie. In die opsomming staan onder andere de dienstjaren bij het Korps Spoorwegpolitie van de Nederlandse Spoorwegen, maar uitsluitend van de collega’s die vielen onder het principeakkoord over deze reorganisatie, dat op 1 oktober 1999 besloten werd tussen de werkgevers en de bonden.

Hoe zit het met de NS-dienstjaren van collega’s die voor 1 oktober 1999 op eigen titel al waren overgestapt naar de Landelijke Eenheid? Ook in hun geval tellen de dienstjaren bij de NS als politiedienstjaren, mits ze een besluit kunnen overleggen zoals bedoeld in artikel 8a lid 1 onder g van het LSS. Dat wil zeggen: een besluit (bijvoorbeeld een aanstellingsbesluit) waaruit blijkt dat ze een bepaalde tijd (in dit geval bij de NS) een functie hebben vervuld die door het bevoegd gezag voor 2012 is aangemerkt als politiedienstjaar.