Bouw ik nog pensioen op tijdens vroegpensioen op basis van een RVU-bijdrage?

Nee, aan het gebruik van de RVU-regeling is onvermijdelijk ontslag gekoppeld. Daarmee stopt ook de pensioenopbouw.