1 januari 2022

Rechtshulp werk en inkomen

Zit je als NPB-lid met een vraag of (dreigend) probleem op het gebied van werk en inkomen? Dan kun je altijd een beroep doen op rechtshulp van de bond door contact op te nemen met onze individuele belangenbehartigers (IBB’ers) binnen je eenheid of met de afdeling Individuele belangenbehartiging (IBB) op het NPB-hoofdkantoor.

Zij helpen je graag, om te beginnen aan deskundige informatie of een zorgvuldig advies over je rechtspositie.

Bemiddeling of bezwaarschrift
Heb je te maken met een (dreigend) arbeidsconflict, dan kijken we eerst wat de bond kan bereiken door bemiddeling of door het aanspannen van een interne bezwaarprocedure (het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de werkgever).

Voorleggen aan de rechter
Leveren deze mogelijkheden geen (acceptabele) oplossing op, dan komt je dossier in handen van een NPB-jurist of -advocaat. Die maakt een professionele inschatting van de kans op een gunstige uitkomst als de zaak aan de rechter wordt voorgelegd. Vindt hij die kans groot genoeg, dan spant hij in overleg met jou een beroepsprocedure aan.

Uitgebreide dekking
De rechtsbijstand van de NPB kent geen beperkingen die je bij andere rechtshulpverzekeringen wel aantreft, zoals de acceptatie van slechts één probleem per jaar of een maximaal aantal uren dat de behandeling van een zaak mag kosten. Bovendien zijn al onze zaakwaarnemers, juristen en advocaten gespecialiseerd in het politieambtenarenrecht.

Meer weten over de dekking van de NPB-rechtshulp? KLIK HIER voor de algemene voorwaarden.

Rechtshulp bij PTSS
Sinds jaar en dag zet de NPB zich in voor meer erkenning van de mentale blessures die het politiewerk met zich meebrengt en de gevolgen van onvoldoende preventie en nazorg op dat gebied. NPB-leden die door hun politiewerk een posttraumatische stressstoornis oplopen kunnen dan ook rekenen op deskundige rechtsbijstand als de werkgever hun PTSS niet wil erkennen als een beroepsziekte. Ook als het ontvangen van de juiste vergoedingen problemen oplevert staan de juridische medewerkers van de NPB voor je klaar. KLIK HIER voor meer info over de NPB-rechtshulp bij PTSS.

IBB-kaderleden
Hoe schakel je als NPB-lid de bond in voor rechtshulp bij een vraag of (dreigend) arbeidsconflict? Bijvoorbeeld door contact op te nemen met de collega die bij jou in de eenheid het werk van de individuele belangenbehartigers coördineert. Hij kan je helpen bij het vinden van de juiste informatie en de juiste personen – ook op het NPB-hoofdkantoor. Kijk op de NPB-app in het menu bij 'contact' voor de contactgegevens van de IBB-coördinatoren of neem contact op met het hoofdkantoor.

Afdeling IBB
Je kunt ook contact zoeken met de afdeling Individuele belangenbehartiging (IBB) op het hoofdkantoor in Baarn. Het rechtstreekse telefoonnummer daarvoor is 085 – 23 66 800. Schriftelijk vragen stellen of een probleem melden kan via

--------------------------------------------