1 januari 2022

Rechtshulp strafvervolging

NPB-leden zijn verzekerd van rechtsbijstand via de bond als ze door het Openbaar Ministerie worden vervolgd op verdenking van een strafbaar feit tijdens hun inzet als politieambtenaar (onzorgvuldig gebruik van hun geweldbevoegdheid bijvoorbeeld). Ook staan onze juristen en advocaten voor je klaar als het OM besloten heeft je niet te vervolgen en iemand daarover een klacht indient.

Let op: de NPB verleent geen rechtshulp als het strafbare feit in kwestie het gevolg is van grove nalatigheid, bewuste roekeloosheid of opzettelijke onrechtmatigheid. Ook staan we je niet bij als de omstreden daad eigenlijk niets te maken heeft met je werk als politieambtenaar – ook al gebeurde het in diensttijd. Ook voor een strafzaak vanwege je doen en laten in privétijd kun je geen aanspraak maken op rechtshulp van de bond.

In de praktijk blijkt het niet altijd mogelijk om meteen bij de aanvraag te kunnen beoordelen of je voor strafrechtelijke bijstand in aanmerking komt. Bij twijfel kan je bijstandsverzoek voorlopig worden toegewezen of besloten worden dat aan het einde van de strafzaak bezien wordt of je voor vergoeding van je kosten in aanmerking komt.

De door de NPB gemaakte kosten kunnen van je teruggevorderd worden wanneer je ons niet volledig en correct geïnformeerd hebt over de gebeurtenissen die de aanleiding vormden voor het strafrechtelijk ingrijpen.

Meer weten over de dekking van de NPB-rechtshulp? KLIK HIER voor de algemene voorwaarden.

IBB-kaderleden
Hoe schakel je als NPB-lid de bond in voor rechtshulp bij een strafrechtelijke vervolging? Bijvoorbeeld door contact op te nemen met de collega die bij jou in de eenheid het werk van de individuele belangenbehartigers coördineert. Hij kan je helpen bij het vinden van de juiste informatie en de juiste personen – ook op het NPB-hoofdkantoor. Klik hier voor de contactgegevens van de IBB-coördinatoren.

Afdeling IBB
Je kunt ook contact zoeken met de afdeling Individuele belangenbehartiging (IBB) op het hoofdkantoor in Baarn. Het rechtstreekse telefoonnummer daarvoor is 085 – 23 66 800. Schriftelijk een verzoek om rechtshulp indienen kan via

 ------------------------------------------