Wat voor inkomensverbeteringen zijn er concreet afgesproken?

  • Een structurele loonsverhoging van 1,3 procent vanaf 1 juli 2021
  • Een eenmalige uitkering van € 700 bruto in augustus 2021 (telt mee voor je pensioenopbouw)
  • Een eenmalige uitkering van € 50 netto in augustus 2021 (telt mee voor je pensioenopbouw)

    De eenmalige uitkeringen vormen samen een thuisvergoeding. Deze is bedoeld als
  • blijk van waardering voor de inzet en belasting van politiemensen en ook hun thuisfront tijdens de coronacrisis;
  • compensatie voor het nu nog ontbreken van een vergoedingsregeling voor kosten in verband met thuiswerken;
  • overbrugging van de periode tussen 1 januari 2021 en de verhoging van de salarissen van politieambtenaren vanaf 1 juli 2021.