Wat verandert er precies aan de modaliteitenregeling?

Je kunt voortaan op ieder moment in het jaar een (nieuwe) modaliteit (werktijdpatroon) aanvragen voor de duur van een jaar. Leidinggevenden moeten dan binnen zes weken een besluit nemen. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Is er dan nog geen besluit genomen, dan wordt de aanvraag automatisch gehonoreerd.

Net zoals nu heeft een modaliteit een geldigheidsduur van een jaar en wordt ze stilzwijgend verlengd tenzij de werkgever of de medewerker behoefte heeft aan aanpassing. De leidinggevende kan pas besluiten dat hij een modaliteit niet wil toekennen of verlengen als hij daarvoor eerst advies heeft ingewonnen bij de Modaliteitencommissie.