Wat verandert er bij het uitruilen van je vakbondscontributie op basis van de RAP?

Op basis van de Regeling ruilmogelijkheden arbeidsvoorwaarden politie (RAP) kun je je vakbondscontributie één keer per jaar fiscaal vriendelijk laten verrekenen met je salaris. Dat moet je dan wel elk jaar voor december aankaarten in Youforce. Dat laatste wordt nog wel eens vergeten en is administratief omslachtig. Daarom is afgesproken dat je vanaf 2022 eenmalig de keuze kunt maken en het daarna niet jaarlijks opnieuw hoeft aan te vragen. Het aanvraagproces wordt dus gemakkelijker. Een reden om niet te kiezen voor uitruil kan zijn dat daardoor je dagloon voor de WW of WIA (iets) lager uitvalt als je daarmee te maken krijgt.