Wat blijft er netto over van de eenmalige uitkering van € 700 bruto?

Voor politiemensen met een jaarloon tot € 68.507 blijft er van de eenmalige uitkering van € 700 een bedrag van € 440 over. Voor collega’s met een hoger inkomen komt het resterende bedrag uit op € 354. Het bijzondere belastingtarief dat bij de uitbetaling wordt gehanteerd ligt weliswaar voor de meeste collega’s tussen de 40 en 50 procent, maar bij de uiteindelijke fiscale afrekening (in 2022) moet voor hen een heffingspercentage van 37,10 procent uit de bus komen.

Voor alle duidelijkheid: bij de uitbetaling in augustus 2021 blijft er van de eenmalige uitkering ongeveer 50 tot 60 procent over, aangezien de werkgever verplicht is het hogere belastingtarief voor bijzondere beloningen toe te passen. In tweede instantie (bij de belastingaangifte in 2022) wordt te veel betaalde belasting door de Belastingdienst verrekend bij het vaststellen van het bedrag dat je aan loonbelasting verschuldigd bent.

Het bijzondere belastingtarief voor bijzondere beloningen hangt af van je jaarloon in het voorafgaande fiscale jaar. Voor 2021 gelden de volgende tabellen.