Waarom krijgen de medewerkers in de schalen 13 en 14 op de ME-vergoeding?

Ten tijde van de vorming van de Nationale Politie en de invoering van het nieuwe Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) zijn nieuwe rechtspositionele afspraken gemaakt over de toelagen en vergoedingen voor de strategische top (schaal 15 en hoger). Er is toen afgesproken dat de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers in schaal 12/13/14 op een later moment nader zouden worden bekeken en waar nodig aangepast. Door deze afspraak wordt daar nu eindelijk invulling aan gegeven.