Waarom krijgen de medewerkers in de schalen 12, 13 en 14 aanspraak op de verschuivingsvergoeding?

Ten tijde van de vorming van de Nationale Politie en de invoering van het nieuwe Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) zijn wel nieuwe rechtspositionele afspraken gemaakt over de toelagen en vergoedingen voor de strategische top (schaal 15 en hoger), maar niet over die van de medewerkers in schaal 12, 13 en 14. Afgesproken was dat hun secundaire arbeidsvoorwaarden op een later moment nader zouden worden bekeken en waar nodig aangepast. Door deze afspraak wordt daar nu eindelijk invulling aan gegeven.