Waarom is er geen afspraak gemaakt over een thuiswerkvergoeding nu thuiswerken voor veel collega's gebruik is geworden?

De eenmalige uitkeringen zijn deels bedoeld als compensatie voor het nog niet tijdig regelen van een tegemoetkoming in de extra kosten van de collega’s die in 2021 (extra) thuis hebben moeten werken. In de tweede helft van 2021 zal bij de onderhandelingen over een nieuwe reisregeling nader worden gesproken over een structurele thuiswerkvergoeding vanaf 2022.