Waarom is er een werkgroep nodig voor het uitwerken van loopbaanafspraken uit de vorige cao?

Een aantal loopbaanafspraken is de afgelopen jaren nog niet in beleid omgezet of naar behoren uitgevoerd. Daarom gaat de werkgroep Ontwikkeling onder directe aansturing van het CGOP – het hoogste overlegorgaan op arbeidsvoorwaardengebied binnen de politiesector – deze afspraken alsnog oppakken. De voortgang wordt periodiek met de minister persoonlijk besproken door de bonden. Waar nodig wordt snel geëscaleerd door op hoger niveau knopen door te hakken, discussies te beslechten en uitvoeringsproblemen op te lossen.