Voor wie geldt deze afspraak?

Deze afspraak geldt voor de assistenten met een niveau 2 politieopleiding of een daarmee gelijkgesteld (ouder) diploma. Voor assistenten met een ATH-BOA-certificaat geldt dat er – net als voor andere collega’s met of zonder basispolitiediploma – ook loopbaanstappen mogelijk moeten zijn. Om dit voor elkaar te krijgen is afgesproken dat een werkgroep onder directe aansturing van het CGOP al bestaande afspraken over doorstroom naar hogere functies en loopbaanpaden gaat uitwerken.