Sinds 1 januari 2021 maak ik gebruik van de RVU (Regeling vervroegde uittreding). Heb ik recht op de eenmalige uitkeringen?

Vanaf het moment dat je RVU ingaat ben je met ontslag en niet meer in dienst van de politie. Als gewezen ambtenaar heb je geen aanspraak de eenmalige uitkeringen.