Komen aspiranten/politiestudenten ook in aanmerking voor de loonsverhoging en de eenmalige uitkeringen?

De loonsverhoging en de eenmalige uitkeringen gelden voor alle medewerkers in dienst van de politie en rijksrecherche. Aspiranten in het eerste leerjaar vormen een bijzondere categorie, want zij krijgen een vergoeding in plaats van een salaris. De hoogte van deze vergoeding is gekoppeld aan de hoogte van de studiebeurs van het ministerie van Onderwijs en wordt dan ook niet aangepast op basis van cao-afspraken over structurele loonsverhoging. Aspiranten in het eerste leerjaar krijgen wel gewoon de eenmalige uitkering als ze op 1 januari en 1 juli dit jaar in dienst waren. Zijn ze alleen op 1 juli in dienst, dan krijgen ze de helft.

Het salaris voor aspiranten vanaf het tweede jaar en voor aspiranten in het eerste leerjaar met salaris omdat ze al werkervaring hadden wordt wel verhoogd per juli met 1,3 procent.

Let op: al het bovenstaande geldt uiteraard alleen als de leden van de bonden akkoord gaan met het onderhandelaarsakkoord.