Kan ik voortaan bovenwettelijke vakantie-uren toevoegen aan mijn LFU-spaarpot?

Nee, dat kan nu nog niet, maar hopelijk zo spoedig mogelijk wel. Door het pensioenakkoord is de hoeveelheid verloftijd die je maximaal belastingvrij bij elkaar kunt sparen uitgebreid van vijftig naar honderd weken. Deze verruiming maakt het voor politiemensen interessant om uit meer bronnen verlof te kunnen sparen. Daarom is nu afgesproken dat onderzocht zal worden of ook bovenwettelijke vakantie-uren – dat zijn de uren boven de wettelijk verplichte vier weken vakantieverlof per jaar – desgewenst aan een LFU-tegoed kunnen worden toegevoegd.

Voor de jaren 2021, 2022 en 2023 is afgesproken dat de bovenwettelijke vakantie-uren ook in geld opgenomen mogen worden, net als in 2020 het geval was. Gunstig element van de nieuwe afspraak is dat de keuze al eerder in het jaar kan worden gemaakt.