Ik heb een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de WAO of WIA. Heb ik recht op de eenmalige uitkeringen?

Ontvang je een WAO-uitkering, dan biedt het korps je de optie om van uitbetaling van de eenmalige uitkering van € 700 bruto af te zien. Er is geen algemeen advies te geven over nut en noodzaak daarvan. De (financiële) gevolgen van uitbetaling zijn afhankelijk van iemands individuele situatie. Naast een korting op je WAO-uitkering kan uitbetaling van de eenmalige uitkering ook gevolgen hebben voor je invaliditeitspensioen of herplaatsingstoelage.

Ontvang je een WIA-uitkering, dan wordt die bij het binnenkomen van de eenmalige uitkeringen eenmalig verlaagd. Je houdt dan ongeveer een derde van het extra bedrag over.

Deze gevolgen van de inrichting van ons sociale zekerheidsstelsel zijn niet te omzeilen door de eenmalige uitkeringen voor groepen onder de werkkostenregeling te brengen. De uitkeringen zijn op grond van de cao voor alle medewerkers geregeld en daarin mag vervolgens geen onderscheid meer worden gemaakt.