Gelden de eenmalige uitkeringen ook als ik met levensloopverlof ben?

De eenmalige uitkeringen worden ook verstrekt aan collega’s die op 1 januari of 1 juli 2021 met levensloopverlof waren of zijn. Hetzelfde geldt voor medewerkers die op beide of een van beide data met ouderschapsverlof, geboorteverlof of calamiteitenverlof waren of zijn.

Je hebt geen aanspraak op de eenmalige uitkeringen als je op beide of een van beide data met politiek of onbetaald verlof was of bent. Bijlage 1 van het onderhandelaarsakkoord biedt een overzicht van verlofsituaties en de aanspraak op de eenmalige uitkeringen die daarbij geldt.