De afspraak dat je je opgebouwde OVW-periodieken behoudt bij overstap naar een lager ingeschaalde functie is toch logisch?

Dat zijn de bonden helemaal met je eens. Alleen was dat nog niet zo geregeld in de rechtspositie. De OVW-periodieken horen niet bij de salarisschaal van de functie die je hebt. Om die reden worden ze niet meegerekend als je overstapt naar een lagere functie en de inschaling opnieuw bekeken moet worden. Voortaan zal dat dus wel het geval zijn.
Als voorbeeld: een collega wil een stap terug doen van senior observant naar generalist observant. Beide functies kennen OVW. Gevolg is nu nog dat deze collega teruggaat van de maximale OVW-periodiek bij schaal 8 naar de ‘gewone schaal’ 7. Daarbij raakt hij zijn OVW kwijt en moet hij die opnieuw opbouwen. Hij duikelt dus van trede 14 van schaal 9 naar trede 14 van schaal 7. Door deze cao-afspraak komt de collega voortaan op trede 14 in schaal 8.