Aan welke eisen moet je voldoen om het kwalificatietraject te kunnen volgen?

Er is een selectieproces met in ieder geval de stabiliteitstoets. Dit moet uitwijzen of je in staat bent het kwalificatietraject met succes te doorlopen.