5 september 2018

Politiebonden leggen korps het zwijgen op

Op uitdrukkelijk verzoek vanuit de achterban verscherpen de politiebonden vanaf aanstaande vrijdag 7 september hun CAO-actie onder de politiemedewerkers die betrokken zijn bij de externe communicatie van de Nationale Politie.

Begin vorige week hebben de bonden de medewerkers van de mediadesks opgeroepen vanaf woensdag 29 augustus alleen nog spoedeisende informatie naar buiten te brengen. Vanaf aanstaande vrijdag 7 september wordt die collectieve protestactie uitgebreid met de onderstaande drie elementen.

Radiostilte van mediadesks
De mediadesks van de eenheden binnen de Nationale Politie worden opgeroepen op de website www.politie.nl alleen nog maar de koppen van nieuwsberichten te publiceren, met daaronder een eigen, creatieve (actie)tekst. Daarin wordt uitgelegd dat politiemensen actievoeren voor een goede CAO en in dat kader ook geen uitgebreide woordvoering doen bij eenvoudige, niet spoedeisende berichten. Elk op die manier gepubliceerd bericht wordt ook gemeld op beschikbare social media-accounts, voorzien van de hashtags #caopolitie #GeenCAOGeenVoorlichting.

Social media op zwart
Medewerkers die social media-accounts van basisteams en andere onderdelen binnen de Nationale Politie beheren worden opgeroepen om hun accounts op zwart te zetten en enkel nog berichten te plaatsen over het CAO-conflict bij de politie. Zij kunnen daarbij onder andere gebruik maken van de door het Landelijk Actiecentrum aangeleverde voorbeeldteksten.

Alleen prio-1 berichten
Medewerkers van de Operationele Centra worden opgeroepen enkel nog een persalarm uit te brengen bij zeer dringende zaken (prio-1 incidenten) EN over het CAO-conflict bij de politie. Voor een persalarm over het laatste onderwerp kunnen ze gebruik maken van de door het Landelijk Actiecentrum beschikbaar gestelde voorbeeldteksten.