Politie Pensioen

Pensioen is uitgesteld loon. Iedere werknemer bij de politie ontvangt salaris, maar spaart tegelijk ook voor zijn/haar pensioen. De politie houdt een pensioenpremie in op je bruto salaris maar betaalt hier zelf ook fors aan mee. Het ABP belegt dit pensioen zodat je wanneer je met pensioen gaat voldoende hebt. ABP informeert je over de hoogte van je pensioen via MijnABP en jaarlijks krijg je je Uniform PensioenOverzicht (UPO) op de deurmat. Daarin staat hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en hoeveel pensioen je kunt bereiken.

Soorten pensioen

Pensioen is je inkomen voor later. Voor het moment wanneer je met pensioen gaat. Maar het is ook het inkomen bij arbeidsongeschiktheid. En inkomen voor je partner als jij overlijdt.

Je totale pensioen, bestaat vaak uit drie delen:

  1. De uitkering die je van de overheid krijgt.
  2. De uitkering die je van een pensioenuitvoerder krijgt. Voor politiepersoneel is dat het ABP.
  3. Het gedeelte dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld door te sparen of een lijfrenteverzekering af te sluiten.

Wat ontvang je van de overheid?

AOW
De AOW (Algemene Ouderdomswet) is het basispensioen dat je van de overheid ontvangt.

WIA
Ben je langer dan twee jaar ziek en meer dan 35% arbeidsongeschikt? Mogelijk ontvang je een WIA-uitkering (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) van UWV. Bekijk de voorwaarden.

Anw
Als je overlijdt, hebben je partner en kinderen mogelijk recht op Anw (Algemene Nabestaandenwet). Dat is een uitkering voor nabestaanden. Op de site van de SVB (Sociale Verzekeringsbank) lees je de voorwaarden.

Wat ontvang je van ABP?

ABP KeuzePensioen
ABP KeuzePensioen is je inkomen voor later. Je bouwt dit pensioen op in de tijd dat je werkt bij de politie. Dit KeuzePensioen is een flexibel pensioen waarbij je zelf kiest wanneer je met pensioen gaat, of je ernaast blijft werken en of je wil variƫren qua hoogte van je pensioen en of je naast een ouderdomspensioen ook partnerpensioen wenst.

Pensioen als je arbeidsongeschikt wordt
Ziek en pensioen? Hoe werkt dat? In de eerste 2 jaar van je ziekte hoef je niks te doen, alles loopt bij ABP door zoals je gewend bent. Na twee jaar ziekte beoordeelt het UWV of je arbeidsongeschikt bent. En of je een WIA-uitkering krijgt. Als je arbeidsongeschikt bent heb je mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije pensioenopbouw. Arbeidsongeschiktheidspensioen is een maandelijkse aanvulling op je WIA-uitkering. Premievrije pensioenopbouw wil zeggen dat je ouderdomspensioen blijft opbouwen zonder dat je hiervoor premie betaalt. Je bouwt premievrij pensioen op over het deel dat je arbeidsongeschikt bent.

Wat is geregeld voor mijn nabestaande als ik overlijd?
Nabestaandenpensioen (voor je partner) is het pensioen voor je partner en kinderen als je overlijdt. De (ex-)partner ontvangt levenslang een ABP NabestaandenPensioen. Of je nabestaanden pensioen krijgen, is afhankelijk van een aantal factoren. De hoogte van het Nabestaandenpensioen vind je op MijnABP.nl

Wat kun je zelf regelen?

Je kunt zelf aanvullen door te sparen of te beleggen. Ook kun je denken aan een eigen woning. Daarnaast kun je extra vermogen sparen via een lijfrente of banksparen. Je zet dan geld opzij bij een bank of verzekeraar. Dat geld kun je tussentijds niet opnemen. In ruil daarvoor krijg je een belastingvoordeel. Zo bouw je een mooi extraatje op voor later.