Wat kan je met het Overgangstraject N3-Generalist?

Als je het Overgangstraject N3-Generalist hebt behaald, dan moet je dat zelf in Youforce doorgeven via de tegel ‘wijzigen N3 naar N4’ en word je toegevoegd aan het bestand met N4-Generalisten en kom je in aanmerking om volgens het overgangsbeleid N4 Senior te worden.
Daarnaast krijg je toegang tot het vakspecialistische onderwijsaanbod van de Politieacademie waarvoor ‘Allround Politiemedewerker (Mbo4) als instroomeis geldt. Als er meer instroomeisen gesteld worden voor die opleiding moet je ook daar natuurlijk aan voldoen.
Voor de loopbaanmogelijkheden binnen de politie wordt het N3-politiediploma plus het Overgangstraject N3-Generalist gelijkgesteld aan het diploma Allround Politiemedewerker (Mbo4). Dit leggen we vast in de opleidingsprofielen, zodat deze afspraak niet kan komen te vervallen.