Wat is de inhoud van het Overgangstraject N3-Generalist?

Het Overgangstraject N3-Generalist bestaat uit twee onderdelen: werkervaringsroute en de profcheck parate kennis.
De werkervaringsroute kan worden behaald door een portfolio met bewijzen uit het eigen werk op te bouwen. De te volgen werkervaringsroute bestaat uit vier van de onderstaande zeven onderdelen:

  1. Uitvoeren van een verhoor
  2. Uitvoeren van een financieel onderzoek
  3. Uitvoeren van een opsporingsonderzoek
  4. Verantwoorden van een opsporingsaanpak
  5. Aanpakken van een probleem in de wijk
  6. Optreden in de politionele jeugdzaak
  7. Coachen en begeleiden van collega’s en aspiranten

Voor ieder uit te voeren onderdeel moeten drie voorbeelden met bewijzen worden toegevoegd aan het portfolio.