Voor wie is het Overgangstraject N3-Generalist bedoeld?

N3-Generalisten met het diploma Basis Politiemedewerker (Mbo3), die zich vóór 1 september 2020 hebben aangemeld voor het overgangsbeleid naar Senior en toegelaten zijn tot het Overgangstraject N3-Generalist, kunnen zich via het Overgangstraject N3-Generalist bekwamen tot het niveau van de Allround Politiemedewerker (Mbo4) zodat ze conform het Overgangsbeleid N4 kunnen doorgroeien van Generalist naar Senior.
Ook collega’s die na de basispolitieopleiding Assistent Politiemedewerker (Mbo2) de doorstroomopleiding N2>N3 (Assistent naar Basis Politiemedewerker) hebben gedaan, komen zodra ze Generalist zijn en zich hebben aangemeld in aanmerking voor dit Overgangstraject N3-Generalist. Zij kunnen zich nog aanmelden via Youforce.
Als je nu nog in de functie Medewerker zit, blijft de tegel in Youforce voor jou beschikbaar om je aan te melden als je Generalist bent geworden.