Kan ik gaan studeren op een Hogeschool?

Ja, dat kan, afhankelijk van de instroomeisen van de betreffende hogeschool. Meestal moet je nog een 21+-toets afleggen aan de Hogeschool waar je wilt gaan studeren. Het bewijs van het behalen van het Overgangstraject N3-Generalist en ook het N4-politiediploma vervangen dus niet de toelating tot een bacheloropleiding.