Ik heb me niet aangemeld voor het overgangsbeleid naar Senior, kan ik ook meedoen aan het Overgangstraject N3-Generalist?

Het Overgangstraject N3-Generalist is voor de aangemelde N3-Generalist. Dat betekent dat we eerst de aangemelde N3-Generalisten de kans geven dit traject te gaan doen. Zodra het qua uitvoerbaarheid mogelijk is, komen ook de overige (niet aangemelde) N3-Generalisten in aanmerking voor het Overgangstraject N3-Generalist. Zij vallen weliswaar niet onder de werking van het Overgangsbeleid N4 maar voldoen na het behalen van het Overgangstraject N3-Generalist wel aan de opleidingsvereiste voor Senior en kunnen dan zonder voorrangspositie solliciteren op vacatures Senior.