Begeleiding en werkervaringsroute, hoe gaat dat eruit zien?

De werkervaringsroute ziet er op hoofdlijn als volgt uit:

  1. Voorlichting (1,5 uur, digitaal)
  2. Intakegesprek (1,5 uur): het intakegesprek vindt volgens een vast format plaats tussen medewerker en 1 of 2 vaste begeleider(s). Deze begeleiders zijn beschikbaar voor vragen vanuit de medewerker. De begeleiders zijn opgeleid door de Politieacademie.
  3. Portfolio maken (40 uur): voor het maken van het portfolio gaat de medewerker op 4 onderdelen ieder 3 producten maken. Het maken van één product duurt 2-4 uur, totaal 24-48 u. Omdat niet ieder product even zwaar is, is de verwachting dat een medewerker in totaal 40 u nodig heeft om het portfolio te maken. Bijstelling op basis van de ervaringen uit de eenheden Den Haag en Rotterdam is mogelijk. De medewerker wordt begeleid door vaste begeleiders.
  4. Eindgesprek (2 uur): twee assessoren voeren het eindgesprek. Het gesprek gaat over het werk n.a.v. het ingeleverde portfolio. De assessoren zijn allebei onafhankelijk en opgeleid door de Politieacademie.

Ook N3-Generalisten die nog niet ‘aan de beurt’ zijn kunnen zelfstandig starten. Zij kunnen bij vragen gebruik maken van een helpdesk / mailbox. De mails worden dagelijks uitgelezen en beantwoord. Waar nodig wordt persoonlijk contact opgenomen. De eenheid Den Haag maakt een Q&A, die beschikbaar komt voor de landelijke uitrol.