Welke nieuwe inkomensverbeteringen zijn er afgesproken voor aspiranten?

Eerstejaars aspiranten met een tegemoetkoming

  • Vanaf juli 2024 aanspraak op de onregelmatigheidstoeslag (ORT)
  • Van januari tot en met juni 2024 aanspraak op maandelijkse uitkeringen van € 211 bruto (dienstverband van 38 uur) voor zover ze in die maanden in dienst van het korps zijn.

Volledigheidshalve: de maandelijkse tegemoetkoming van deze aspiranten stijgt in januari 2024 met tien procent. Zij is niet gekoppeld aan de salarisafspraken in de politie-cao, maar aan het studiefinancieringsstelsel van het ministerie van Onderwijs en de bijbehorende indexatieregels.

Aspiranten met een salaris

  • Een verhoging van de schaalbedragen met € 100 vanaf 1 juli 2024.
  • Daaroverheen een verhoging van de salarissen met 5 procent vanaf 1 juli 2024.
  • Een verhoging van de salarissen met 2 procent vanaf 1 januari 2025.

Volledigheidshalve: deze salarisverhogingen volgen op de structurele salarisverbetering met 2 procent vanaf 1 januari 2024, die in de huidige cao al was afgesproken/vastgelegd.

  • Van januari tot en met juni 2024 aanspraak op maandelijkse uitkeringen van € 211 bruto (dienstverband van 38 uur) voor zover ze in die maanden in dienst van het korps zijn.