Waarom is niet ingezet op een hogere onregelmatigheidstoeslag (ORT) of op verlenging van de tijdelijke tegemoetkoming (flexbonus) van maximaal € 2.500 na 2024?

De insteek van de bonden bij deze onderhandelingen was zoveel mogelijk koopkrachtherstel voor iedereen te realiseren. Daar past het maken van speciale financiële afspraken voor doelgroepen en hun arbeidsvoorwaarden niet bij.

Tegelijkertijd is het zo dat sinds 2015 structurele salarisverhogingen automatisch leiden tot een verhoging van de ORT. Dat geldt trouwens ook voor de overwerkvergoeding, de piketvergoeding (consignatietoeslag) en ME-vergoeding.

Vanaf januari 2024 wordt de onregelmatigheidstoeslag dan ook verhoogd met 2 procent, per juli 2024 met 5 procent en per januari 2025 nog eens met 2 procent.

Vanaf 2025 komt de ORT daardoor uit op

  • € 5,04 per uur voor doordeweekse nachtdiensten en dagdiensten in het weekend;
  • € 7,56 voor nachtdiensten in het weekend.