Ik maak gebruik van de RVU (regeling vervroegde uittreding). Kom ik in aanmerking voor de maandelijkse uitkeringen van januari t/m juni 2024?

Nee, deze uitkeringen zijn uitsluitend bedoeld voor collega’s die gedurende deze maanden in dienst zijn van het korps. Vanaf het moment dat je RVU in gaat, ben je officieel met ontslag en heb je als gewezen ambtenaar geen aanspraak meer op deze extra beloning.