Hoeveel procent loonsverhoging houdt de stijging van de schaalbedragen met € 100 per 1 juli 2024 in?

Onderdeel van het nieuwe afsprakenpakket is een nominale loonsverhoging vanaf 1 juli 2024 – dat wil zeggen: een blijvende verhoging van de salarissen met een concreet bedrag in plaats van een percentage. De afspraak is vanaf 1 juli 2024 een loonsverhoging door te voeren van € 100. Daaroverheen komt vervolgens meteen een procentuele loonsverhoging van 5 procent.

Deze combinatie draagt bij aan een solidaire cao, omdat een loonsverhoging met een concreet bedrag de koopkracht van de collega’s in lager betaalde functies relatief (= in procenten) meer verbetert dan de koopkracht van collega’s in een hoger betaalde functie. Voor een procentuele loonsverhoging geldt het omgekeerde.

Voor alle duidelijkheid enkele rekenvoorbeelden. Voor de salarisschalen 5 t/m 12 is de procentuele verhoging door de stijging van de salarissen met € 100 vanaf 1 juli 2024 als volgt. (Om misverstanden te voorkomen: de verhoging met € 100 geldt niet alleen voor de onderstaande maximumbedragen, maar voor alle bedragen in alle schalen.)

 • Het maximumbedrag van schaal 5 wordt € 3.500,99 --- een verbetering van 2,9 %
 • Het maximumbedrag van schaal 6 wordt € 3.636,98 --- een verbetering van 2,8 %
 • Het maximumbedrag van schaal 7 wordt € 3.925,31 --- een verbetering van 2,6 %
 • Het maximumbedrag van schaal 8 wordt € 4.421,40 --- een verbetering van 2,3 %
 • Het maximumbedrag van schaal 9 wordt € 4.814,24 --- een verbetering van 2,1 %
 • Het maximumbedrag van schaal 10 wordt € 5.227,23 –- een verbetering van 1,9 %
 • Het maximumbedrag van schaal 11 wordt € 5.881,97 –-- een verbetering van 1,7 %
 • Het maximumbedrag van schaal 12 wordt € 6.595,38 –- een verbetering van 1,5 %

Zoals gezegd komt daar vervolgens (direct) een procentuele verhoging van 5 procent overheen. Nemen we de schaalbedragen na de loonsverhoging met 2 procent op 1 januari 2024 als nulpunt (= 100 procent), dan leidt de combinatie van een loonsverhoging met € 100 en (daarna nog eens) een loonsverhoging met 5 procent tot de volgende gemiddeld procentuele loonsverhogingen vanaf 1 juli.

 • De maximumbedragen in de schalen 5, 6 en 7 liggen vanaf 1 juli 2024
  8 procent hoger dan op 1 januari 2024.
 • De maximumbedragen in de schalen 8 tot en met 12 liggen vanaf 1 juli 2024
  7 procent hoger dan op 1 januari 2024.

In januari 2025 volgt nogmaals een structurele loonsverhoging van 2 procent. Tot welke loonontwikkeling vanaf 1 januari 2024 leidt die maatregel?

 • De maximumbedragen in de schalen 5, 6 en 7 liggen vanaf 1 januari 2025
  10 procent hoger dan op 1 januari 2024.
 • De maximumbedragen in de schalen 8 tot en met 12 liggen vanaf 1 januari 2025
  9 procent hoger dan op 1 januari 2024.