14 oktober 2019

(Vervroegd) met pensioen? Meld het de NPB!

(Vervroegd) gepensioneerde collega’s komen in aanmerking voor een verlaging van hun NPB-contributie tot slechts € 8,50 per maand. Die aanspraak gaat in vanaf het moment dat een NPB-lid zijn (vervroegde) pensioen bij de bond meldt.

De NPB zou dat graag anders zien, maar het korps meldt niet aan de bonden dat een politiemedewerker met (vervroegd) pensioen gaat - laat staan op welke datum. Voor het kunnen toekennen van de verlaagde contributie is de bond dus afhankelijk van de meldingen van de betreffende leden zelf.

KLIK HIER om de NPB-ledenadministratie een melding te sturen!

LET OP: de verlaging van de contributie wordt niet met terugwerkende kracht doorgevoerd. Dien je dus een aanvraag in nadat je (vervroegde) pensioen al begonnen is, dan geldt de verlaging vanaf de eerstvolgende kalendermaand.

Meer over:
Pensioen