1. Jorieke de Mol van Otterloo

'Ik ben Jorieke de Mol van Otterloo en werkzaam bij de politie. Ik ben betrokken bij mijn omgeving, binnen de vakbond als afdelingsvoorzitter, als raadslid van de gemeente Alkmaar en als buurtbemiddelaar in de gemeente waar ik woon. Vanuit de bondsraad van de NPB ben ik actief betrokken geweest bij het beoordelen van het pensioenakkoord en geïnteresseerd geraakt in pensioenen. Ik zou de komende 4 jaar graag betrokken zijn bij het verbeteren en verstevigen van onze pensioenen. In de transitie van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel zal ik met name letten op hoe dit voor alle generaties gaat uitpakken.'

Stemmen voor het VO

2. Mahmut Kaptan

'Als politiemedewerker zet ik mij in voor de belangen van de collega's. Ik doe dit als individueel belangenbehartiger, maar ook als lid van de bondsraad van de NPB. In die hoedanigheid ben ik bekend met het belang van een goed pensioen voor alle generaties binnen de politie. Een pensioen dat weer mee groeit met prijsstijgingen en waar je als gepensioneerde op kunt vertrouwen. Een pensioen ook dat eerlijk tot stand is gekomen. Waarbij het pensioenfonds open communiceert naar de deelnemers over wat ze kunnen verwachten en welke keuzes er te maken zijn als de deelnemer met pensioen wil gaan.'

Stemmen voor het VO

3. Marja Timmers

Voor een eerlijk, te begrijpen pensioen! 'Het pensioenstelsel is voor de meeste deelnemers een ingewikkeld onderwerp. Dat er een overgang naar een nieuw pensioenstelsel aankomt, maakt het niet makkelijker. Maar het gaat over jóuw geld! Ik stel mij kandidaat om voor jou te bewaken dat daar zorgvuldig mee omgegaan wordt. Dat jouw pensioen betaalbaar blijft en iedere generatie een eerlijk pensioen op kan bouwen dat geïndexeerd wordt. Ik ben geen financieel expert en kan juist die vragen stellen die anderen over het hoofd zien. Ik wil ook begrijpelijke antwoorden, zodat ik het op mijn beurt aan jou kan uitleggen.'

Stemmen voor het VO

4. Geert-Jan Staal

'Ik ben een relatief jonge kandidaat. Echter door mijn ervaring als voorzitter van het adviesorgaan NPB-Jong weet ik hoe belangrijk het is om vanaf het begin van je werkzame leven bezig te zijn met je pensioen. Ik merk dat jongere collega’s onvoldoende op de hoogte zijn van wat er met hun pensioeninleg gebeurt, wat ze kunnen verwachten en welke keuzes ze kunnen maken later. Goede communicatie naar deelnemers is dus essentieel! Juist in deze digitale revolutie waar veel social media ter beschikking staan. Indexeren van het pensioen is onmisbaar en pensioen moet via duurzame beleggingen betaalbaar blijven voor alle generaties.'

Stemmen voor het VO

5. Alwin de Kok

'In aanloop naar het pensioenakkoord ben ik erg actief geweest met het organiseren van vakbondsacties voor een goed pensioen! Hierdoor heb ik mij verdiept in ons pensioenstelsel. Daaruit zijn voor mij een aantal speerpunten naar voren gekomen. Belangrijk is dat met alle generaties rekening wordt gehouden, onze pensioenen betaalbaar blijven maar ook jaarlijks worden geïndexeerd. Deelnemers moeten kunnen volgen wat er met hun inleg gebeurt zodat ze zelf keuzes kunnen maken die zij belangrijk vinden, communicatie is daarom heel belangrijk. Dit is een greep uit de punten waarvoor ik mij hard zou willen maken als uw vertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan.'

Stemmen voor het VO

6. Ron in 't Veld

'Een nieuw pensioenstelsel moet voor iedereen aantrekkelijk zijn. Indexering mag wel weer eens.'

Stemmen voor het VO

7. Emiel Lammers

'Ik stel me kandidaat omdat de politie een belangrijke groep is en het belangrijk is dat de politie zijn stem kan laten horen in de discussie over pensioenen.'

Stemmen voor het VO

8. Richard Bronswijk

'Een goed pensioen is meer dan uitgesteld loon. Om dit te waarborgen zijn beleggingen van onze premiegelden cruciaal. Beleggingen in producten die onze aarde geen geweld aandoen. In landen die respect hebben voor ieder individu, verantwoord en duurzaam dus. Dit in het belang van onze kleinkinderen en daarop volgende generaties.'

Stemmen voor het VO