9 oktober 2018

NPB Jong

Heb je te maken met uitgestelde examens, lesuitval, problemen bij de beoordeling van kennistoetsen of andere problemen tijdens de opleiding? Dan kun je terecht bij het digitale NPB-meldpunt voor opleidingsproblemen: npbjong@politiebond.nl!

NPB Jong is een van de adviesorganen van de Nederlandse Politiebond: een groep jonge collega’s die het NPB-bestuur gevraagd en ongevraagd informeert over de specifieke problemen en belangen van de jongeren binnen de politie. Op die manier oefent NPB Jong rechtstreeks invloed uit op het bondsbeleid.

De harde kern van NPB Jong bestaat uit een groep jonge dienders uit alle delen van het land. Sommigen zitten nog op de opleiding, anderen zijn net klaar of werken al een aantal jaren in
een korps. Maar één ding hebben ze gemeen: ze zijn allemaal onder de 30 jaar.

Aanpak individuele problemen
Als student kun je niet alleen te maken krijgen met zaken waar iedereen last van heeft, maar ook met individuele knelpunten. Bijvoorbeeld als je op de werkvloer te veel aan je lot wordt
overgelaten of jij en je coach gewoon niet door één deur kunnen. NPB Jong kan je daarbij helpen. Meld je per e-mail bij npbjong@politiebond.nl en vertel ons wat er speelt.

Vraagt de kwestie om een actievere NPB-inzet, dan nemen we contact op met een afdelingsbestuurder of individueel belangenbehartiger van de bond om samen met hen tot een oplossing van jouw probleem te komen. Daarom ben je immers lid van een vakbond!