23 december 2022

NPB-erelid Rob Andringa

Rob Andringa (1957) trad in 1980 in dienst bij de politie. Aanvankelijk deed hij administratief werk, totdat er in 1984 ruimte kwam op de politieopleiding. Na het voltooien daarvan werkte hij vijftien jaar lang in het centrum van de stad Groningen, voornamelijk in uniform en als lid van het crimeteam. Daarna legde hij zich toe op het onderzoeken en analyseren van veiligheidsvraagstukken. Eerst op lokaal niveau, later op districts- en regioniveau en uiteindelijk als operationeel specialist voor de eenheid Noord-Nederland.

In 1983 sloot Rob zich aan bij de NPB; niet veel later werd hij actief als kaderlid. Aanvankelijk als contactpersoon en daarna als vaste waarde binnen het bestuur van de NPB-afdeling Groningen – die in 2013 met de afdelingen Drenthe en Fryslân fuseerde tot de NPB-afdeling Noord-Nederland.

Volgens collega Ben Kenters was Rob jarenlang de stabiele en drijvende kracht in het afdelingsbestuur: ‘Op Rob kon je rekenen en bouwen, die nam altijd zijn verantwoordelijkheid, was altijd aanspreekbaar, nooit deed je tevergeefs een beroep op hem. Maar tegelijkertijd was hij een man met een duidelijke eigen mening, die hij recht voor zijn raap kon uitspreken. Zonder aanzien des persoons. Dat leverde ook wel eens stevige meningsverschillen op, maar hij kon daar prima en met respect mee overweg.’

In die jaren was Rob ook binnen de medezeggenschap actief als personeelsvertegenwoordiger (in de Onderdeelcommissie divisie Regionale Recherche om precies te zijn). Bovendien maakte hij deel uit van de voorbereidingscommissie van de Noordelijke Recherche Eenheid.

Vlak voor de eeuwwisseling begon Rob zich ook in te zetten op het terrein van de individuele belangenbehartiging (rechtshulp). Daar bleek hij zo goed in, dat hij op den duur uitgroeide tot de coördinator van het IB-werk in de afdeling Noord-Nederland. Eenheidsbestuurder Rianne Wisselink: ‘Deze vakbondsman in hart en nieren heeft ontelbaar veel collega’s met problemen op het gebied van werk en inkomen geholpen. Ook na zijn pensionering kwamen nog jaren via Rob mails met hulpvragen binnen omdat leden in eerste instantie nog steeds bij hem op de lijn kwamen.’

Na jarenlang de NPB-leden in Groningen/Noord-Nederland te hebben vertegenwoordigd in de bondsraad werd Rob in 2014 gekozen als afgevaardigde namens de afdeling Noord-Nederland in het hoofdbestuur. In die functie liet hij zich in 2015 overhalen om (samen met Ben Kenters) het cao-actiecentrum van de politiebonden op het toenmalige NPB-hoofdkantoor in Woerden te leiden. Het zou het meest intensieve en langdurige actietraject in jaren worden, uitmondend in de historische massademonstratie van 6.500 politiemensen in Den Haag tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen.

In 2018 werd hij herkozen voor een tweede termijn als hoofdbestuurder. Toen hij in 2020 met pensioen ging, legde hij deze functie neer om plaats te maken voor een opvolger in actieve dienst.

Meer over:
Ereleden