9 september 2023

Meer training en vakontwikkeling

Voor de veiligheid en gezondheid van uitvoerende politiemedewerkers is het van groot belang dat ze goed getraind blijven in geweldgebruik en het optreden in hoog risico-situaties. Het is de politiebonden dan ook een doorn in het oog dat de werkgever het aantal verplichte trainingsuren sinds jaar en dag beperkt houdt tot 32 uur per jaar. En dan nog: in 2022 haalde slechts vijftig procent van de daartoe verplichte collega’s dat totaal aantal trainingsuren. Het gemiddelde aantal uren lag op 25,5 uur per medewerker.

Dat is echt te weinig om het gewenste vaardigheidsniveau te garanderen. Een structurele verhoging naar 48 uur is gewenst. Tegelijkertijd moet het korps zich dan committeren aan een degelijke invulling van deze uren. Trainen moet meer zijn dan even langs het trainingscentrum gaan en daar een toets doen.

Meer ruimte voor maatschappelijke oriëntatie
De politiebonden zouden ook graag zien dat politiemedewerkers meer tijd en gelegenheid krijgen om zich te verdiepen in sociale ontwikkelingen en de achtergronden daarvan.

Politiemensen werken per definitie in een maatschappelijk krachtenveld. Ze kunnen alleen professioneel blijven functioneren als ze zich daarvan voldoende bewust zijn en zich op basis van die kennis en ervaring moreel verbonden (blijven) voelen met de samenleving als geheel. Ook het onderhouden van die vaardigheid maakt deel uit de vakontwikkeling van politiemensen en zou door het korps moeten worden gefaciliteerd.