9 september 2023

Meer ruimte voor contact met burgers

De politiebonden willen dat politiemedewerkers meer ruimte krijgen voor persoonlijk contact met burgers. Dat zal een belangrijke impuls geven aan de effectiviteit van het politiewerk in de volle breedte (openbare orde, veiligheid, opsporing).

De komst van de grootschalig opgezette Nationale Politie heeft een jammerlijke verschraling van het contact met de burgers in gang gezet. Het aantal bureaus wordt verminderd van 400 in 2014 naar 167 in 2025. Aangiften ontvangt het korps bij voorkeur digitaal. Het ‘blauw op straat’ lijkt tot een minimum teruggebracht.

De politiebonden beschouwen gebiedsgebonden werken als het onmisbare fundament voor een gezaghebbende politieorganisatie. Alleen door deze professionele focus kan een korps de speciale informatiepositie opbouwen die effectief politieoptreden mogelijk maakt – zowel preventief als repressief.