9 september 2023

Lokale zeggenschap over politie-inzet

De politiebonden vinden het van groot belang dat de politie (inclusief geweldsmonopolie) door de burgers wordt gezien als een vitaal en onmisbaar onderdeel van onze democratische rechtsstaat. Die maatschappelijke acceptatie vereist dat het doen en laten van de politie ook wordt ervaren als een macht (zwaardmacht) die aan democratische controle onderhevig is.

Dat besef is op de tocht gezet doordat bij de invoering van de Nationale Politie te veel zeggenschap over de politie bij het lokaal gezag is weggehaald. Dat moet worden gecorrigeerd. De burgemeesters en de lokale politiechefs moeten meer beleidsruimte krijgen om naar eigen inzicht politiecapaciteit in te zetten – en over hun keuzes op dat gebied politieke verantwoording af te leggen aan (met name) de gemeenteraad.

Dit betekent ook dat de burgemeester en de andere leden van de veiligheidsdriehoek (Openbaar Ministerie en politiechef) meer te zeggen krijgen over het beheer van de politie.